Generelt om smågrupper

Lite

Thorleif Bruseland

KONTAKTPERSON SMÅGRUPPER
thorleif@misjonskirkenbryne.no
+47 970 41 017

Smågrupper er samlinger der vi har sosialt fellesskap, knytter vennskap og får god kristen undervisning.

Misjonskirken her flere smågrupper bestående av opp til 10-12 deltakere i hver gruppe.

Det startes opp nye grupper gjennom smågruppearbeidet «Ny Kvist». Pastor Thorleif Bruseland koordinerer smågruppearbeidet.

Har du spørsmål om smågrupper eller ønsker å bli med i en smågruppe tar du kontakt med koordinator for smågruppearbeidet.

Husgruppe menn