Hvorfor kirke?

Som mennesker er vi skapt til fellesskap. Vi er skapt til å leve sammen med andre, og ingen av oss vil fungere optimalt alene.

I bibelens første kapittel, i 1. mosebok leser vi om Adam som vandret rundt i Edens hage. I Edens hage, før syndefallet, var alt perfekt. Der var det ingen sykdom eller død, men alt var i harmoni.

Men Adam var alene, og det står: «Det var ikke godt for mannen å være alene». Selv der, i perfekte omgivelser var det ikke godt å være alene, og Gud skapte kvinnen.

Vi ønsker at fellesskapet i menigheten skal være et fellesskap hvor mennesker finner tilhørighet, hvor mennesker blir sett og anerkjent for den de er. Vi ønsker et fellesskap som heier på hverandre, og løfter hverandre. Et fellesskap med Gud, hvor vi blir kjent med Ham. Et fellesskap med hverandre, hvor vi blir mer kjent med- og tjener andre mennesker.

Vi tror, og vi håper at Misjonskirken Bryne kan være en slik plass. Vi vet at vi ikke er perfekte, men vi ønsker å være åpne, ærlige og ekte.

For å finne din plass i Misjonskirken Bryne tror vi at at det er spesielt tre arenaer som er viktige å prioritere:

Hvorfor-kirke

1

Gudstjenesten

1. Gudstjenesten

Gudstjenesten søndag klokka 11 er vår viktigste samling. Her kommer hele «menighetsfamilien» sammen. Gjennom lovsang, forkynnelse, eget opplegg for barna og kirkekaffe ønsker vi å bygge fellesskap. Her får du høre Guds ord forkynt, og vi håper du vil bli kjent med Jesus og vokse i troen på Ham.

2

Smågrupper

2. Smågrupper

Vi vil legge tilrette for mindre fellesskap. Smågrupper. Her kommer man tettere på hverandre, og tettere på livet enn hva man gjør på gudstjenesten. I smågruppene snakker man om ting som opptar en i hverdagen, og ting i forhold til tro. Vi setter også av tid til å be for, og med hverandre.

3

Tjeneste

3. Tjeneste

Bli gjerne med i en tjeneste. Vi tror at den enkelte er gitt gaver og talenter som man kan bruke i tjeneste for Gud og hverandre. Gjennom å være med å tjene andre vil man vokse i sin tro, og man bygger fellesskap med de man tjener sammen med – og de man tjener.

Vi tror

at prioriterer du disse tre

vil du få maksimalt ut av det Misjonskirken Bryne kan tilby,

og vi håper du finner deg godt til rette hos oss.