Gudstjeneste

Velkommen til Gudstjeneste søndag 19.mai kl 11.
Pastor Thomas Aas Pedersen taler siste del i serien
«Hva gjør vi nå – vi leser i Bibelen». Vi får lovsang, utdeling
av bibel til 5.klassinger og barnekirke. Etter møtet blir det kirkekaffe
og tid til fellesskap.