Førpåskegudstjeneste

Velkommen til Førpåskegudstjeneste søndag 7.april kl 11.
Det blir barnekirke, lovsang, tale ved pastor Thomas Aas Pedersen
og kirkekaffe med tid til fellesskap.
Hjertelig velkommen!